Børnegården Kværs
 

Sådan er vi

Børnehaven har til huse i en nyere bygning og har børn fra 2,9 år til og med 5 år. Vi er en lille børnehave med p.t. 30 børn. Vi skaber en tryg overgang fra dagplejen til børnehaven.

Det betyder, at dagplejen er lagt sammen med børnehaven, og dagplejerbørnene bliver passet i børnehaven med en fast voksen tilknyttet i tilfælde af sygdom og ved ferie m.m. Derudover er dagplejen i børnehaven hver onsdag, hvor de holder legestue og laver forskellige aktiviteter sammen med de yngste børn i børnehaven. En af pædagogerne i børnehaven fører tilsyn med dagplejerne.

De ældste børnehavebørn, er 2 dage om ugen i et klasselokale, hvor der specifikt bliver arbejdet målrettet med denne aldersgruppe. Vi er sammen med dagplejerne  certificeret DGI dagpleje og børnehave. På den måde opfylder vi børnenes behov for sammenhæng og overskuelighed i deres dagligdag, og der er en rød tråd fra dagpleje til børnehave.

Vi kan tilbyde et pædagogisk og læringsmæssigt miljø, hvor vi igennem hele forløbet er i stand til at se det enkelte barns behov og sætte ind med en særlig indsats, skulle der opstå behov for det. Det sker blandt andet via den fælles faglige kultur dagplejere og pædagoger imellem og via den anerkendende og inkluderende tilgang, vi har til det enkelte barn.

 

Vi er et sted, hvor børn gider være og lære. Vores børn er dagligt i bevægelse, de er sociale og fagligt dygtige børn. Vi har aktive og glade børn, som drager omsorg for hinanden og giver plads til hinandens forskelligheder. Set ud fra lærings teorierne danner dette det bedste grundlag for læring.

 

Børnehavens gruppe opdeling:

  • Børnene har en kontaktpædagog og er tilknyttet en basisgruppe. 
  • Kontaktpædagogen skal sikre sig kendskab til og viden om det enkelte barn 
  • Der skal etableres et godt og trygt forældresamarbejde. 
  • Kontaktpædagogen afvikler/afholder forældresamtaler.

Basisgrupperne består af en indslusnings gruppe og en blandet aldersgrupper.

  • Alle basisgrupper holder samling fra kl. 10.30-11.00 mandag, tirsdag og torsdag.
  • Til samlingen har vi aktiviteter, der styrker de sociale sider, selvværd, sprog, bevægelse og motorik.
  • Vi synger, lærer rim og remser, leger sang- og bevægelseslege, læser historie og fortæller forskellige oplevelser for hinanden.

Normering:

Der er indgået en normeringsaftale med Sønderborg kommune. Vi optager alle børn, der har behov for pasning. Børnehaven er en del af Broager/Gråsten området sammen med 6 andre børnehaver og dagplejere.

Takster:

Børnehaveplads fuldtid: 2087,- kr.

Børnehaveplads deltid: 1148,- kr.

Dagplejeplads fuldtid (33-48 timer) : 2551,- kr.