Børnegården Kværs
 

Vores omgivelser

Området, hvor børnehaven har til huse, er noget nær det ideelle. Der er meget udenomsplads, helt ny stor og flot legeplads og multibane. Børnehaven er nabo til Kværs idrætsfriskole, idrætshallen og ligger i gå afstand til rekreative områder som Parken, Flyvesand, skov og sø.

Fysiske rammer:

Børnehaven er funktionsopdelt. Det betyder, at når man bevæger sig rundt i huset og kommer ud i de forskellige områder, oplever man, at barnet kan finde et sted, hvor det kan høre en historie, spille et spil eller deltage i en aktivitet. Der er områder, hvor man kan gå i gang med konstruktionslege, arbejde med kreative ting såsom ler, gips, klippe og klistre. Der er naturligvis også områder, hvor der er plads til at tumle rundt, danse og bygge huler, slappe af, samt lege rollelege i mindre grupper.

Legeplads:

Børnehavens legeplads har den helt naturlige funktion som det rum, hvor der plads til fysisk udfoldelse, og vi planlægger faste ugentlige bevægelses aktiviteter på legepladsen. Vi anvender ofte skoven og andre omgivelser i nærmiljøet til andre spændende ude aktiviteter.

Hallen

  • Vi gør brug af hallen, hvor vi arbejder med børnenes motoriske udvikling og kropsbevidsthed, og børnene har rig mulighed for at udfolde sig og have det sjovt.
  • Vi har for eksempel en fast aftale med gymnastik instruktørerne og øvrige trænere i forskellige boldspil om, at vi gør børnene klar til at blive afhentet af instruktørene og forældrene henter dem efterfølgende i hallen.

Historie og lokalsamfundet:

Institutionen er beliggende i et lille landdistriktområde, hvor vi optager børn fra lokalområdet Kværs, Tørsbøl og Snurom, men alle børn er velkomne i vores børnehave. Der er ca. 1000 indbyggere i området betegnet som Kværs sogn. Området har et rigt og aktivt foreningsliv med stort frivilligt engagement.

Placeringen af institutionen er ideel:

 Vi er en CO2 neutral Institution med jordvarme og solenergi. Huset er bygget i samarbejde med arkitekter fra firmaet Zeni. Det  er bygget i åbent plan, hvor der er taget højde for den megen støj, der kan opstå i Institutioner med mange børn. Der er en meget behagelig akustik, som giver en lav stemmeføring og dermed en utrolig rolig atmosfære. Udendørsarealet er inddelt i forskellige legeområder, hvor der er mulighed for varierende aktiviteter. Vi har forskellige legeredskaber, som henvender sig til forskellige aldersgrupper.