Børnegården Kværs
 

DGI Børnehave og Dagpleje

Børnegården Kværs og Dagplejen blev den 3. maj 2014 certificeret Idræts-, leg- og bevægelses børnehave.

Børnehavens og dagplejens personale har i den forbindelse gennemgået en uddannelse bygget op omkring 4 moduler med afprøvning og gennemførsel af teori og praksis, mellem modulerne.

Certificeringen giver børnehaven ret til at kalde sig idræts-, leg- og bevægelses børnehave et år frem. For at opretholde certificeringen skal børnehaven forny denne årligt i samarbejde med DGI.

Vi er i maj 2015 blevet recertificeret.

Der er taget udgangspunkt i DGI's børnepolitik. Det betyder, at børnehaven og dagplejen arbejder med at skabe balance mellem fællesskab og sundhed samt at skabe sammenhæng mellem institutionen, børnenes forældre og det frivillige foreningsliv.  
 

Børnehaven og dagplejen har i forbindelse med ovenstående også udarbejdet sin egen bevægelsespolitik, som kan findes herunder.  

Bilag
Børnehavens og dagplejens bevægelses politik