Børnegården Kværs
 

Forum for forældre

Børnegården Kværs er som alle andre offentlige institutioner digital, hvilket betyder, at forældrene ikke får informationer, tilmeldinger til ferie m.m. i papirform, men via NemBarn.

NemBarn er det digitale kontaktforum for forældre med børn i kommunens daginstitutioner. NemBarn er den primære kanal, når du skal finde praktisk information om fx aktiviteter, skiftetøj, ferietilmelding og andre relevante opslag fra dit barns daginstitution. Derudover kan forældre også se og downloade billeder fra hverdagen i institutionen.

NemBarn afløser ikke den personlige kontakt og dialog med personalet om jeres barns trivsel.

Læs meget mere herom på kommunens hjemmeside på følgende link:

Nembarn - Digital kontaktform for forældre