Børnegården Kværs
 

Forældresamarbejdet

Forældrerådet

Vores forældreråd, arbejder for børnehaven og varetager forældrenes ønsker og krav.

(Nærmere beskrivelse følger snart)