Børnegården Kværs
 

Årshjul - 2016

Planlagte aktiviteter i 2018.

Årshjulet bliver lavet hvert år i slutningen af året, for det efterfølgende år.

 

Der tages forbehold for små ændringer i løbet af året.   

Bilag

Aktiviteter 2018