Børnegården Kværs
 

Kontaktbesøg

I Kværs Tørsbøl og Snurom området er dagplejen tilknyttet børnehaven – Børnegården Kværs

 

Det betyder rent formelt at lederen af Børnegården Kværs, Birgit Beck, også er lederen for dagplejen i området.

Sabine Seeberg, som er pædagog i Børnegården Kværs, også er dagplejepædagog og vil føre tilsyn i dagplejehjemmene og være en aktiv del af legestuen og følge det enkeltes barn udvikling og trivsel, samt støtte dagplejeren i, at give barnet optimale udviklingsbetingelser.

 

Det betyder, at I vil blive kontaktet af Lederen Birgit Beck, når jeres barn skal starte i dagplejen, hvor I vil få henvist til en af de 3 dagplejere.

 

Kontaktmøde

Før jeres barns opstart i dagplejen afholdes et kontaktmøde i dagplejehjemmet. Her deltager barn, forældre, dagplejer og leder.

Ved dette møde får I som forældre indtryk af dagplejehjemmet samtidig med, at I får mulighed for at stille spørgsmål om dagplejen og fortælle om barnets adfærd og vaner.

I aftaler også de praktiske ting vedr. dagplejen, herunder plejetider.