Børnegården Kværs
 

Forældresamarbejdet

En gang i løbet af foråret invitere vi til bedsteforældredag, hvor alle børnenes bedsteforældre er velkomne.

De kan følge deres barnebarn hverdag i børnehaven og lave forskellige aktiviteter med deres barnebarn.

Bedsteforældrene er velkomne til at blive hele dagen i børnehaven.